PRELEGENCI

i-miller.jpg
Iwona Miller - Rutkowska Prawnik.
Od 1999 r. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Szczecin. Wykładowca prawa zamówień publicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia oraz wykłady m. in na studiach podyplomowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Każdego roku przeprowadza i nadzoruje około 100 postępowań o udzielanie zamówień.

Kontakt:
tel. 504 127 905
iwona312@op.pl


k-jankowski.jpg
Dr inż. Krzysztof Jankowski 
Biegły sądowy II kadencji z dziedziny dendrologii, terenów zieleni, leśnictwa oraz ochrony środowiska; Rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew; Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni; Certyfikowany Inspektor Drzew; Inspektor Nadzoru Dendrologicznego; Brakarz drewna II klasy; Tree Bracing System Inspektor. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny leśnictwa, dendrologii i ochrony przyrody. Od wielu lat zajmuje się specjalistycznymi badaniami drzew z zastosowaniem zaawansowanych urządzeń dla analizy drzew. Autor i współautor ponad 500 ekspertyz z zakresu oceny stanu zdrowotnego drzew. Od wielu lat wykonuje specjalistyczne opracowania na rzecz sądów i organów ścigania dotyczące w szczególności zdarzeń z udziałem drzew. Prowadzi szkolenia dla administracji samorządowej z zakresu diagnostyki drzew oraz inspektorów nadzoru terenów zieleni. Prowadzi również badania naukowe z zakresu fitopatologii drzew oraz dendrologii. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, Polskiego Towarzystwa Leśnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego.
s-majer.jpg
dr inż. Stanisław Majer
Wykładowca na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, specjalista w zakresie drogownictwa i geotechniki; ponad 20 letnia praktyka zawodowa, uprawnienia budowlane projektowo -wykonawcze w zakresie dróg. Doktorat w 2006 roku na Politechnice Szczecińskiej. Promotor ponad 100 inżynierów i magistrów inżynierów z zakresu drogownictwa. Autor ponad 60 publikacji. Technolog i inżynier materiałowy na wielu budowach dróg krajowych w tym autostradach i drogach ekspresowych
BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU
Powiat Kamieński
Krzysztof Mastylak +48 607 220 470
Aleksandra Miśkiewicz +48 602 365 879
70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17