PROBLEMATYKA

Inwestycje na drogiach powiatowych

Waloryzacja zawartych umów w świetle ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Zieleń w pasie drogowym

Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU
Powiat Kamieński
Krzysztof Mastylak +48 607 220 470
Aleksandra Miśkiewicz +48 602 365 879
70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17